Lijekovi

Pretraživanje Hrvatske farmakopeje

Kako se u HRF-u pretražuje sadržaj?

Nakon prijave u sustav korisnik treba kliknuti na poveznicu "Naslovna" u naslovnoj traci. Otvorit će se stranica s pregledom farmakopeje. Na lijevoj strani ekrana nalazi se popis tema i poglavlja (podebljani naslovi prevedeni su u cijelosti, a ostali djelomice). Klikom na naslov na lijevoj strani ekrana, na desnoj se strani otvara odabrani tekst. Klikom na označenu vezu u tekstu otvara se odgovarajući reagens, metoda ili drugi povezani tekst.

Pretraživanje cjelokupnog izdanja farmakopeje omogućeno je pomoću tražilice ugrađene u aplikaciju HRF online. U tražilicu se može upisati željeni pojam kao cjelovit ili djelomičan izraz koji se sastoji od jedne ili više riječi. Pregled rezultata pretraživanja omogućen je direktno u tražilici preko poveznica na odgovarajuće tekstove u kojima se traženi pojam nalazi te pomoću alata za brzi pregled rezultata pretrage.

Pretraživanje pojedinačnih poglavlja farmakopeje moguće je i klasičnim načinom, preko tražene riječi. Okvir za pretraživanje u svim preglednicima može se otvoriti pritiskom na tipke "Ctrl" i "F".

Detaljnije upute o sadržaju i pretraživanju HRF-a dostupne su ovdje.

Mogu li se tekstovi HRF-a kopirati i tiskati?

Kopiranje i tiskanje tekstova Hrvatske farmakopeje je moguće, ali to ne preporučujemo jer nije prema pravilima Dobre dokumentacijske prakse. Napominjemo da je važno prije svakog korištenja farmakopejskog teksta provjeriti je li još važeći ili je u međuvremenu ažuriran i izvan snage.

Kako mogu saznati što je novo, revidirano ili ispravljeno u određenom izdanju ili dodatku Ph. Eur.?

U svakom izdanju ili dodatku HRF-a u uvodnom dijelu nalazi se poglavlje u kojem se navode svi novi, revidirani, ispravljeni, uklonjeni tekstovi i tekstovi kojima je izmijenjen naslov, i to u cijeloj Ph. Eur., bez obzira na to je li taj tekst u HRF-u preveden ili nije (popis odgovara Sadržaju odgovarajućeg izdanja ili dodatka Ph. Eur.).

Ako detaljnije želite znati što je izmijenjeno u nekom revidiranom tekstu, podatke možete naći u uvodnom poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku x.y Ph. Eur., koje za vas prevodimo za svaki revidirani tekst zasebno iz EDQM-ova online časopisa Pharmeuropa.

Svaki dodatak ili izdanje HRF-a ima Predgovor u kojem su navedeni novoprevedeni tekstovi ili novi tekstovi objavljeni u neobvezujućem dijelu HRF-a te druge novosti vezane uz HALMED-ove i EDQM-ove aktivnosti vezane uz farmakopeju. U samom revidiranom tekstu HRF-a nema posebnih oznaka izmijenjenog teksta.

Svi revidirani ili ispravljeni tekstovi u tiskanom izdanju Europske farmakopeje označeni su okomitim crtama na rubu stranice, a vodoravne crte na rubu stranice ukazuju na područje teksta gdje je dioizbrisan.

U online izdanju Ph. Eur. izmijenjeni dio teksta označen je zelenim strelicama, a brisani tekst simbolom škara.

Izmijenjeni dio označen je zelenim strelicama, a brisani tekst škarama.

Kako mogu saznati što je u revidiranoj monografiji izmijenjeno?

Ph. Eur. takve podatke objavljuje na dva načina:

 1. Odmah nakon revizije u Komentarima revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku x.y Ph. Eur., u EDQM-ovu online časopisu Pharmeuropa;
 2. Isti podaci se nakon toga mogu trajno naći u tzv. Bazi znanja (Knowledge Database) odgovarajuće monografije.

U bazi znanja možete vidjeti i je li neki tekst trenutačno u reviziji, odnosno ako jest, u kojoj je fazi revizije.

Svi revidirani ili ispravljeni tekstovi u tiskanom izdanju Europske farmakopeje označeni su okomitim crtama na rubu stranice, a vodoravne crte na rubu stranice ukazuju na područje teksta gdje je dio izbrisan.

U online izdanju Ph. Eur. izmijenjeni dio teksta označen je zelenim strelicama, a brisani tekst simbolom škara (vidjeti sliku niže).

U Hrvatskoj farmakopeji možete u izdanju/dodatku u kojem je revizija objavljena naći u uvodnom poglavlju Komentare revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku x.y Ph. Eur., koje za vas prevodimo za svaki revidirani tekst zasebno iz EDQM-ova online časopisa Pharmeuropa.

U samom revidiranom tekstu HRF-a nema posebnih oznaka izmijenjenog teksta.

Izmijenjeni dio označen je zelenim strelicama, a brisani tekst škarama.

Mogu li kao pretplatnik pregledavati sva, pa i starija izdanja HRF-a?

Kao pretplatnik, godinu dana možete pregledavati sva objavljena online izdanja HRF-a od izdanja 2.0.

U sva izdanja možete ući preko izbornika u zaglavlju.

Novija izdanja se pojavljuju na popisu odmah.

U nešto starija izdanja ulazite klikom na Izdanja u malom izborniku, a u najstarija izdanja klikom na Arhivirana izdanja.

Jesu li svi zahtjevi monografije obvezujući?

U monografiji su neobvezujući sljedeći njezini dijelovi:

 • Opis
 • Čuvanje
 • Označivanje
 • Dodatne informacije uz monografiju, u Bazi znanja

Svojstva povezana s posebnom namjenom - zahtjev je obvezujući pod uvjetima navedenim na početku samog ispitivanja.

Što je to neobvezujući dio farmakopeje?

Neobvezujući dio farmakopeje je onaj koji niste obvezni primjenjivati. On je savjetodavan i informativan.

Ako u poglavlju Opće napomene ili u monografijama nije drugačije navedeno, navodi u monografijama su obvezujući zahtjevi.

Opća poglavlja postaju obvezujuća kad se na njih poziva određena monografija, osim ako citati u tekstu pokazuju da navodi namjerno nisu postavljeni da bi obvezivali, tj. kad se navode samo kao obavijest.

U Ph. Eur. neobvezujući su sljedeći tekstovi:

 • Početna poglavlja (predgovor, uvod, popis suradnika) (u HRF-u pod naslovom poglavlja Hrvatska farmakopeja i Europska farmakopeja)
 • Tekstovi kojima na samom početku kosim slovima piše da nisu obvezujući, npr. Ovo opće poglavlje nije obvezujuće; ono pruža informacije o… .

U monografiji su neobvezujući sljedeći njezini dijelovi:

 • Opis
 • Čuvanje
 • Označivanje
 • Dodatne informacije uz monografiju, u Bazi znanja
 • Svojstva povezana s posebnom namjenom - zahtjev je obvezujući pod uvjetima navedenim na početku samog ispitivanja.

Hrvatska farmakopeja sadrži poglavlja kojih nema u Europskoj farmakopeji. Ona su također neobvezujuća:

 • Komentari revidiranih tekstova
 • Poglavlje 15 s neobvezujućim tekstovima
 • Farmakopejski rječnik
 • Rječnik uz poglavlje 5.3.

Kako mogu znati je li neki tekst iz farmakopeje neobvezujući?

Neobvezujući dio farmakopeje je onaj koji niste obvezni primjenjivati. On je savjetodavan, informativan.

Ako u poglavlju Opće napomene ili u monografijama nije drugačije navedeno, navodi u monografijama su obvezujući zahtjevi.

Opća poglavlja postaju obvezujuća kad se na njih poziva određena monografija, osim ako citati u tekstu pokazuju da navodi namjerno nisu postavljeni da bi obvezivali, tj. kad se navode samo kao obavijest.

U Ph. Eur. neobvezujući su sljedeći tekstovi:

 • Početna poglavlja (predgovor, uvod, popis suradnika); (u HRF-u pod naslovom poglavlja Hrvatska farmakopeja i Europska farmakopeja)
 • Tekstovi kojima na samom početku kosim slovima piše da nisu obvezujući, npr. Ovo opće poglavlje nije obvezujuće; ono pruža informacije o… .

U monografiji su neobvezujući sljedeći njezini dijelovi:

 • Opis
 • Čuvanje
 • Označivanje
 • Dodatne informacije uz monografiju, u Bazi znanja
 • Svojstva povezana s posebnom namjenom - zahtjev je obvezujući pod uvjetima navedenim na početku samog ispitivanja.

Hrvatska farmakopeja sadrži poglavlja kojih nema u Europskoj farmakopeji. Ona su također neobvezujuća:

 • Komentari revidiranih tekstova
 • Poglavlje 15 s neobvezujućim tekstovima
 • Farmakopejski rječnik
 • Rječnik uz poglavlje 5.3.