Lijekovi

Koja je cijena licence za HRF i koliko je osoba može koristiti?

Korištenje Hrvatske farmakopeje naplaćuje se godišnje, prema važećem Cjeniku usluga HALMED-a.

Licenca traje godinu dana tijekom koje možete pretraživati sva dosad objavljena online izdanja Hrvatske farmakopeje.

S jednom licencom aplikaciju možete instalirati na najviše dva računala. U slučaju potrebe za promjenom računala, potrebno je obratiti se na adresu e-pošte podrska@halmed.hr.

Koliko dugo vrijedi licenca za Hrvatsku farmakopeju?

Licenca vrijedi godinu dana tijekom koje možete pretraživati sva dosad objavljena online izdanja Hrvatske farmakopeje. Licenca se ne obnavlja automatski.

S jednim korisničkim računom aplikaciji se može pristupiti s najviše dva registrirana računala. U slučaju potrebe za promjenom računala, potrebno je obratiti se na adresu e-pošte podrska@halmed.hr.

Detaljne upute s ilustriranim koracima za registraciju, provjeru trajanja i produljenje licence možete naći u Priručniku za korisnike HRF-a.

Je li svejedno s kojeg računala ulazim u aplikaciju HRF-a kad imam licencu?

Prilikom prve prijave u aplikaciju Hrvatska farmakopeja potrebno je preuzeti klijenta za autorizaciju preko kojeg ćete registrirati svoje računalo za pregledavanje Hrvatske farmakopeje.

Detaljne upute s ilustriranim koracima za preuzimanje aplikacije i prvu prijavu možete pronaći u Priručniku za korisnike HRF-a u poglavlju Prva prijava i preuzimanje aplikacije.

Kupnjom jedne licence Hrvatske farmakopeje, ostvarujete pravo pristupa Hrvatskoj farmakopeji s dva računala, koja je potrebno registrirati kako je opisano u Priručniku za korisnike HRF-a u poglavlju Prvo pokretanje aplikacije. Samo s ta dva registrirana računala možete pristupiti Hrvatskoj farmakopeji sa svojim korisničkim podacima.

U slučaju potrebe za promjenom računala, potrebno je obratiti se na adresu e-pošte podrska@halmed.hr.

Što je "napredni korisnik", a što "korisnik" HRF-a?

Korisnici su fizičke ili pravne osobe koje se registriraju na stranici Hrvatske farmakopeje. Korisnici iz Republike Hrvatske mogu se osobno registrirati putem registracijskog obrasca koji se nalazi na početnoj stranici Hrvatske farmakopeje. Ostali korisnici mogu se obratiti na adresu e-pošte podrska@halmed.hr kako bi to za njih obavili djelatnici HALMED-a.

Razina prava "Napredni korisnik" - razina prava koja se dodjeljuje korisnicima koji su obavili registraciju na stranici Hrvatske farmakopeje. Korisnici s pravima "Napredni korisnik" mogu pregledavati sadržaj Hrvatske farmakopeje, mijenjati svoje korisničke podatke, zatražiti otvaranje pristupa drugim korisnicima, pregledavati podatke korisnika za koje su zatražili pristup, izraditi ponudu za plaćanje pristupa te zatražiti produljenje pristupa.

Razina prava "Korisnik" - razina prava koja se dodjeljuje korisnicima koji se nisu sami registrirali, nego su za njih korisnici s pravima "Napredni korisnik" zatražili pravo pristupa. Korisnici s razinom prava "Korisnik" mogu pregledavati sadržaj Hrvatske farmakopeje i mijenjati svoje korisničke podatke.

Ilustrirane upute o načinu na koji "Napredni korisnik" može zatražiti produljenje licence ili pravo pristupa za novog "Korisnika" opisan je u Priručniku za korisnike HRF-a, pod naslovom Kreiranje ponude za dodatnog korisnika.

Mogu li se tekstovi HRF-a kopirati i tiskati?

Kopiranje i tiskanje tekstova Hrvatske farmakopeje je moguće, no napominjemo da je važno da prije svakog korištenja farmakopejskog teksta provjerite je li još uvijek važeći ili je možda u međuvremenu ažuriran i izvan snage.