Lijekovi

Imam poteškoća s ulaskom u aplikaciju. Kome da se obratim?

Detaljne upute s ilustriranim koracima za prijavu putem aplikacije možete naći u Priručniku za korisnike HRF-a u dijelu Prvo pokretanje aplikacije.

U slučaju da i nakon konzultacije Priručnika imate problema s pristupanjem aplikaciji, kontaktirajte administratora na podrska@halmed.hr. Ako je moguće, priložite izrezak greške koja se pojavljuje.

Imam poteškoća s instalacijom aplikacije. Kome da se obratim?

Detaljne upute s ilustriranim koracima za preuzimanje aplikacije možete naći u Priručniku za korisnike HRF-a u dijelu Registracija za tuzemne/inozemne korisnike.

U slučaju da i nakon konzultacije Priručnika imate problema s instalacijom aplikacije, kontaktirajte administratora na podrska@halmed.hr. Ako je moguće, priložite izrezak greške koja se pojavljuje.

Zašto ulazak u neka poglavlja traje znatno dulje nego u neka druga poglavlja?

Stalnim dodavanjem novih prijevoda neka su poglavlja HRF-a postala već jako velika.

Kontinuirano se provode unapređenja aplikacije, a jedna od onih koje su u tijeku je i razdjeljivanje velikih poglavlja na osnovne jedinice koje će se time otvarati mnogo brže nego do sada. Dio poglavlja je obrađen na navedeni način, dok se za preostala poglavlja predmetna prilagodba ubrzano provodi.

Moram li se odjaviti prije izlaska iz aplikacije za HRF? Što ako sam zaboravio?

Nakon završetka rada s HRF-om, korisnik se treba odjaviti klikom na oznaku "Odjava", a ne samo zatvoriti prozor aplikacije bez prethodne odjave.

Odjava je nužna kako bi se osigurao završetak sesije.

U slučaju da Vam se pojavi niže navedena poruka da ste već prijavljeni na drugom računalu, kontaktirajte administratora na podrska@halmed.hr i zatražite da Vas odjavimo kako biste se mogli ponovno prijaviti. Pritom, vodite računa o tome da e-poruku pošaljete s e-adrese koja je vezana uz korisnika za kojeg tražite odjavu te da u tekstu e-poruke navedete korisničko ime i naziv i/ili OIB organizacije.

Poruka na računalu

Kako osvježiti učitanu stranicu i obrisati povijest pretraživanja?

Ako se stranica nije dobro učitala ,možete je ponovno učitati pritiskom na kombinaciju tipki CTRL + F5. Ako to ne pomogne, preporučljivo je obrisati povijest pretraživanja u Vašem pregledniku.

Detaljne upute s ilustriranim koracima za ponovno učitavanje stranice i brisanje povijesti pretraživanja možete pronaći u Priručniku za korisnike HRF-a u dijelu Moguće teškoće (2. Ponovno učitavanje stranice i brisanje povijesti pretraživanja).

U slučaju poteškoća prilikom produljenja licence, kontaktirajte administratora na adresu e-pošte podrska@halmed.hr.