O HALMED-u

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf, .xls)
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf, .xls)
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf, .xls)
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf, .xls)
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf, .xls)
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf, .xls)
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf, .xls)
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (.pdf)
Na vrh stranice