Baza lijekova

Baza lijekova sadrži podatke o svim lijekovima koji imaju odobrenje za stavljanje u promet koje je dao HALMED kao i informacije o lijekovima za koje je odobrenje dala Europska komisija temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

opširnije

Novosti sa sjednica CHMP-a

Informacije o centraliziranim postupcima davanja odobrenja; novoodobrenim lijekovima, proširenjima indikacija, EPAR-ovima i započetim postupcima.

opširnije

Odjel službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL

Ovdje možete pronaći podatke o djelovanju Odjela službenog laboratorija za provjeru lijekova HALMED-a.

opširnije
Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva